להטמיע אחריות לבעלי דירות נפקדים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
חוגלה

נדרש מאת"ד לצאת מסע פרסומי, קמפיין – פנייה לבעלי הדירות "המשקיעים-כביכול" הנפקדים, להיות מעורבים בוועדי בתיהם, להסדיר תשלום מסי בית (רובם מסרבים לקבל שזו אחריותם, בחוק!), לדאוג לתיקוני הרכוש המשותף, ולא להפיל על הנציגים המתנדבים מטלות כאילו עובדים בשבילם ואו במקומם

המצב בלתי סביל ובלתי סביר בבתים המשותפים הוותיקים והמוחלשים, עם רוב שוכרים ובעלי דירות נפקדים שגורמים לסרבנות.

יש להטמיע אחריות חוקית ומוסרית לבעלי דירות נפקדים, שהם חלק מהבית המשותף!

tarbut
הטמעת מודעות

אנו מאוד מעריכים את פועלה של הנציגות ומי כמומנו באגודה מבינים את החשיבות של נציגות מתנדבת שעושה את תפקידה ללא תמורה ועם נתינה עצומה. בכל השיחות של נציגי האגודה מול לקוחותיה ובכלל אנו מקפידים להדגיש זאת. וגם את המלצתך זו אנו נפעל וננסה לקדם. אכן החובה לכהן כנציגות היא חובה על פי חוק, אך התפיקד עצמו הוא התנדבותי ולא ניתן לחייב את מי שלא בוחר לקחת את התפקיד על עצמו.

אנו תמיד שמחים לקבל הערות ו/או הארות וננסה להמשיך ולדחוף לקידום והעלאת המודעות בקרב בעלי הדירות ואף בקרב הרשויות והגופים האמונים על החוק.