דיירים רבים לא משלמים עבור שיפוץ שהוחלט עליו באסיפת הדיירים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
Kobi1

מה ניתן לעשות אם דיירים רבים לא משלמים עבור הצעת מחיר לשיפוץ שנבחרה באסיפת הדיירים ברוב גדול?

tarbut
סרבני תשלום

פונים לאגודה ומוציאים מכתב התראה לאותם סרבנים ובמידת הצורך מקבלים ייצוג משפטי לצורך הגשת תביעה.