אריחים נופלים בקיר חיצוני

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
יונה צבי

איך מחייבים את ועד הבניין לטפל באריחים שנופלים מקיר חיצוני ומסכנים עוברים ושבים

tarbut
אריחים נופלים

זו חובה על פי חוק ובהו חלק מתפקידה של הנציגות לנהל טלתחזק את הבית המשותף. ניתן לחייב באמצעות החלפת הנציגות הקיימת באסיפה כללית ו/או באמצעות תביעה למפקח/ת על רישום המקרקעין.