תשלום ביטוח לאומי למנקה הבניין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
יערית

שלום,

האם יש נייר עמדה בנושא, שכן לחלק מהדיירים לא נראה חשוב לשלם דמי ביטוח לאומי למנקה.

תודה

tarbut
תשלום ביטוח לאומי למנקה

על פי החוק, כאשר בין עובד לבין הנציגות נוצרים יחסי עובד מעביד, חלה החובה להעניק לעובד את כל הזכויות על פי דין, כאשר הוראות החוק הינן קוגנטיות ולא ניתן להתנות עליהן בשום צורה. לתשובת לבכם, כאשר מדובר בנותני שירותים קבועים כגון: מנקה, גנן וכו' חייבת הנציגות להסדיר את תשלומי הביטוח הלאומי עבור אותם נותני שירותים מאחר והם נכנסים בהגדרת עובדים של נציגות של נציגות הוועד ויחולו עליהם כל הדינים החלים על עובד.