חילוץ ממעלית תקועה

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
חיים פלטה

שלום רב,
חברת החשמל ניתקה את החשמל לבניין המגורים שלנו באופן יזום לצורך עבודות וזאת ללא כל התראה מראש וללא השארת הודעה בכניסה לבניין כפי שהיה מקובל בעבר וכפי שאמור להתבצע.
עקב כך ילדה צעירה נתקעה במעלית והאם הזעיקה את מכבי האש אשר חילצו את הילדה.                                                                                            מי אמור לשלם את חשבון החילוץ מהמעלית? חברת החשמל? ועד הבית אשר אין לו נגיעה לנושא למעט העובדה שהמעלית מטופלת על ידו? האם אשר ביתה נלכדה במעלית? חברת המעליות אשר לא העבירה כל הדרכה לדיירי הבניין לגבי חילוץ חירום?                                                                                    העלות אינה גבוהה אך הנושא עקרוני לחלק מהדיירים.תודה.

tarbut
חילוץ ממעלית תקועה

ברור שעליכם לפנות לחברת החשמל ולהציג בפניה את הדרישה. סביר כי יהיה להם איזשהו נימוק או הסבר מדוע החשמל הופסק ללא התראה שכן זה בהחלט מצב שיכול להתרחש משלל סביות. בדיוק כמו שהפסקת חשמל יכולה להגרם מעומס או בלי סיבה ברורה.

בכל מקרה, אם הניסיון מול חברת החשמל לא יצלח, המצלתנו כי התשלום ייצא מהקופה המשותפת. אין כל הצדקה לחייב את הילדה ו/או משפחתה בעלות. המעלית היא רכוש משותף של כלל הבניין וזה מקרה חריג וחד פעמי ולכן לא יגרם עוול אם העלות תתחלק בין כלל בעלי הדירות.