בחירת ועד בית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
segal31

בבניין שלנו יש 16 דירות , ב-7 דירות מתגוררים בעלי הדירה שאר 9 הדירות הינן מושכרות.

באם צריכים לבחור ועד בית חדש למי יש זכות לבעל הדירה או לשוכר?

tarbut
שוכר מצביע באסיפה

הדרך הפתוחה בידי שוכר נכס להביע עמדותיו באיפת דיירים, לבחור ו/או להיבחר באסיפה הכללית, לעיין בספרי הוצאות והכנסות הינה וכיוצ"ב הינה כי יציג באסיפה לפני הנציגות, כתב מינוי חתום ע"י בעל הדירה אשר מינה אותו מטעמו.

לשם כך, בעל הדירה יכול להעניק ייפוי כוח בכתב לבא כוחו, לרבות לשוכר הנכס ואף יכול להנחות אותו בע"פ ו/או בכתב מהי עמדתו בנושאים אשר עומדים על הפרק, כך שבא הכוח, לרבות השוכר, יוכל לייצגו בהצבעות באסיפה הכללית.