שדרוג גינה כניסה לבניין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
לימור

שלום, ועד הבית בבניין שלי השתמש בסכום של 16,000 שקלים אשר נאספו כרווחים מקופת הועד למען הקמת גינה בכניסה לבניין .
אולם הסתבר לאחר הקמתה שהגינה איננה כמו שרצה ועכשיו הוא רוצה לשדרג אותה ומבקש תוספת מכל דייר של 550 שקלים .
חלק מהדיירים מתנגדים .הוא טוען שאם יש לו הסכמה של רוב שכן רוצים הוא יכול לדרוש מכולם לשלם והם חייבים.
האם מותר לו?
(הגינה כבר קיימת הוא פשוט רוצה ליפות אותה יותר).

tarbut
שדרוג גינה

הפסיקה קבעה כי נציגות ועד הבית מוסמכת, במהלך ביצוע עבודות אחזקה שאינן שוטפות, לקבל החלטה, גם ללא הסכמת האסיפה, באשר להוצאה נוספת בלתי צפויה ובשל אילוץ שנוצר ובלבד שההוצאה מיועדת לאותן מטרות מוגדרות וידועות.