חדר חשמל קומתי

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
Jeff

בבניין 7 קומות, מלבד חדר החמל הראשי, קיים חדר חשמל בכל אחת מקומות הבניין. דיירים מאחסנים בו חפצים. האם זה מותר?

tarbut
ארונות חשמל

לא חוקי ואף מסוכן. במידה ויקרה משהו, תהיה שריפה/תקלה וכיוצ"ב הם ימצאו אחראים בגין המצאות חפצים שיכולים ו/או עלולים להוביל להתלקחות ו/או להחמרתו.

ניתן לפנות לסניף האגודה המקומי בעיר מגוריכם על מנת להוציא מכתב התראה לפינוי. בנוסף ניתן לנסות לפנות לחברת החשמל ליידעה בדבר האיחסון של החפצים ולדרוש את נעילת הארונות.