איטום גג המשותף של כהיסות א' וב'

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
בינטה

לפי חוות דעת מהנדס של תרבות הדיור משנה שעברה יש צורך במספר תיקונים. כניסה ב' כנראה לא רוצה להשתתף 

בתקנון הרשום כך:

הרוש המשותף שבתחומי כל כניסה למעט הקרקע יהיה צמוד לדירות שבאותה כניסה בלבד ולפיכך, תחול חובת השתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ''ל ביחס של שטח הדירה לסה''כ שטח הרצפות של כל כניסה של כל הדירות באותה כניסה על כל בעלי הדירות בתחומי אותה כניסה.

חובת ההשתתפות בהוצאות לעניין סע' 58 לחוק של הרכוש המותף הכללי שלא הוצמד לאחת הכניסות תחול על כל בעליה דירות בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף.

1. לפי הבנתי האחראית לגבי הגג נפרד בין שתי הכניסות

2. לכן אפשר שכניסה א' מטפלת ומתקנת רק  חלקה בלי שיתף של כניסה ב'?

תודה לעזרה.

tarbut
איטום גג משותף

לפי הוראות התקנון המוסכם, אותו את מצטטת עולה אכן כי לכל כניסה יש אחריות לתחזוקה השוטפת של הרכוש המשותף הצמוד לכניסתה. באם הגג המשותף הוא משותף לשתי הכניסות, אז שתי הכניסות צריכות להשתתף לגבי השטחים המשותפים לשתי הכניסות.