התנהלות בעייתית של הועד

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
123

שלום,
ועד הבניין שלנו מתנהל בצורה שבניגוד לחוקים של תקנון בית משותף ותקנון הבניין. הועד מכהן יותר משנה ללא קיום בחירות. גם כשדרשנו לקיים בחירות קרעו את ההצבעות של הדיירים לאחר שהם עזבו וסרבו לכבד יפויי כוח של דיירים שלא הגיעו, החתימו שוכרים ללא יפויי כוח ונהגו באלימות מילולית כלפיי הדיירים. כרגע הועד מנסה להמשיך לכהן על ידי מתן אופציה לדיירים לבחור בסקר אינטרנטי בה הוצג מידע מוטעה לדיירים לגבי אפשרויות הבחירה שלהם. כיצד ניתן לפעול בנושא ?

tarbut
התנהלות בעייתית של הוועד

הדרך היחידה להחליף את וועד הבית היא באמצעות אסיפת דיירים. באם הוועד מסרב לשתף פעולה בכינוס אסיפה ניתן לעשות זאת באמצעות אסיפה שלא מן המניין. זו אסיפה שהוועד מחוייב לכנס אותה לאחר קבלת הסכמה של 1/3 מבעלי הדירות ואם היא לא מכנס אותה לאחר 14 יום מיום קבלת ההודעה, באפשרותכם לכנס את האסיפה באופן עצמאי.