איטום הגג המשותף של כהיסות א' וב'

תגובה 1 / 0 חדשים
בינטה

בינין עם 2 כנסות ו שני ועדי בית, 4 קומות. 

לפני מספר שנים  נעסה תיקון גג, לפי חוות דעת מהנדס של תרבות הדיור משנה שעברה יש צורך במספר תיקונים. כניסה ב' כנראה לא רוצה להשתתף .האם רצוי  שכניסה א' רק מטפל בחלק שלה או חייבים רק יחד עם כניסה ב'? לפי פסוקי דין ועד בית חייב פעם בשנה בדיקה ולפי הצורך תיקון? 

תודה