איטום הגג המשותף של כהיסות א' וב'

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
בינטה

בינין עם 2 כנסות ו שני ועדי בית, 4 קומות. 

לפני מספר שנים  נעסה תיקון גג, לפי חוות דעת מהנדס של תרבות הדיור משנה שעברה יש צורך במספר תיקונים. כניסה ב' כנראה לא רוצה להשתתף .האם רצוי  שכניסה א' רק מטפל בחלק שלה או חייבים רק יחד עם כניסה ב'? לפי פסוקי דין ועד בית חייב פעם בשנה בדיקה ולפי הצורך תיקון? 

תודה

tarbut
תחזוקת גג

הדבר תלוי, האם הגג מהווה רכוש משותף לשני הבניינים או שכל גג צמוד לבניין שלו. אם הבניין משותף לשני הבניינים אז התחזוקה/הזיפות/התיקונים וכו' צריכים להיות משותפים מהקופה המשותפת של שני הבניינים. אם כל בניין הוא בית משותף בפני עצמו והגג מוצמד לבניין, הרי שכל גג צריך להיות מתוחזק באופן עצמאי על ידי אותו בניין.

בינטה
גג משותף

תודה לתשובה המהירה.

בתקנון הרשום כך:

הרוש המשותף שבתחומי כל כניסה למעט הקרקע יהיה צמוד לדירות שבאותה כניסה בלבד ולפיכך, תחול חובת השתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ''ל ביחס של שטח הדירה לסה''כ שטח הרצפות של כל כניסה של כל הדירות באותה כניסה על כל בעלי הדירות בתחומי אותה כניסה.

חובת ההשתתפות בהוצאות לעניין סע' 58 לחוק של הרכוש המותף הכללי שלא הוצמד לאחת הכניסות תחול על כל בעליה דירות בהתאם לחלקיהם ברכוש המשותף.

1. לפי הבנתי האחראית לגבי הגג נפרד בין שתי הכניסות

2. לכן אפשר שכניסה א' מטפלת ומתקנת רק  חלקה בלי שיתף של כניסה ב'?

תודה לעזרה.

 

 

tarbut
גג משותף

לפי הוראות הסעיף, הרכוש המשותף הנמצא בתחומי אותה כניסה למעשה צריך להיות מתוחזק ע"י בעלי הדירות באותה כניסה. ולכן על פי הסעיף אכן ישנה חלוקה בין כניסה א' לכניסה ב'.