תשלום לועד הבית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
תל

אני דייר חדש בבניין (כשוכר).

1. במידה ואני מבקש לדעת מהן הוצאות הועד והאדם האחראי על כספי הועד מסרב לשתף את המידע הזה, מה ביכולתי לעשות? פניתי למשכיר שלי והוא טוען שאין ביכולתו לעזור. האם זו זכותי לא לשלם לועד עד אשר אקבל קבלות על ההוצאות?

2. התשלום לועד הינו 150 ש"ח ובפעמיים בשנה הסכום הינו 250 (100 ש"ח תוספת) עבור הוצאות לא צפויות (כגון תיקון פיצוץ בצנרת). האם כשוכר עלי לשלם את התוספת הזו או שמא זוהי אחריות בעל הדירה כשם שעבור תיקונים תשתיתיים בדירה ההוצאות הן על חשבון בעל הבית?

tarbut
תשלום מיסי ועד בית - שוכר

על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, חלה חובת התשלום עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף לנציגות הבית על בעל הנכס. בכל מקרה, הסדר התשלומים בין השוכר למשכיר נקבע בהסכם השכירות ביניהם ואין זה באחריותה של נציגות הבית לברר על מי מהצדדים חלה חובת תשלום כזה או אחר. ככל ותסרב ו/או תתנה את תשלום מיסי ועד הבית, מכל סיבה, הרי שהדירה תצבור חוב והחוב יכול על בעל הנכס.

כדאי לקחת בחשבון כי בעל הנכס מטעמו יכול למצוא זאת כעילה להפרת ההסכם מטעמך.