מיקום מיכלי גז

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
שמחה

בעלי דירה בקומת הקרקע שהרחיבו את דירתם העבירו את מיכלי הגז שהיו צמודים לקיר דירתם אל קיר של דירה צמודה שעדיין לא עשתה הרחבה. הובטח לבעלי הדירה הלא מורחבת, כי מדובר במצב זמני וכי כאשר תסתיים הבניה יחזרו מיכלי הגז אל הקיר החדש של הדירה המורחבת. בינתיים עברה שנה מאז תום הבניה והסתבר שהמרחיבים לא רוצים לפנות את מיכלי הגז מהמיקום "הזמני" שלהם. נציין שבצמוד לקיר שאליו הועברו המיכלים כבר יש מיכלים השיכים לדירת הקרקע הצמודה  (הלא מורחבת) ולדירה שמעליה . כאשר הדירות האלה יעשו הרחבה יהיה עליהן למקם את מיכלי הגז שלהן  על הקיר החדש של ההרחבה. השאלה: האם הדיירים שהעבירו את מיכלי הגז שלהם באופן "זמני" לצורך ההרחבה, רשאים להשאיר שם את המיכלים, או שהם חייבים לפנות אותם בחזרה אל הקיר החדש שלהם. האם הם רשאים לשים את מיכלי הגז שלהם איפה שהם רוצים? נציין גם שהעברת המיכלים ל"מיקום הזמני" נעשתה ללא קבלת הסכמה מראש מבעלי הדירות שלא הרחיבו והם מושארים שם בניגוד לדרישות חוזרות לפנות אותם. מה הדין? תודה

tarbut
מיקום בלוני גז

איננו יכולים להעיד מבחינה בטיחותית, האם המיקום נכון, חוקי, ראוי ובטוח. זה מידע שיש רק לחברת הגז. אופן התקנת מתקני גז וברז הגז מעוגן בתקן ת"י 158 של מכון התקנים. אסור לחברת גז לספק גז לצרכן, מבלי שבדקה את המתקן וקבעה כי אין בשימוש בו משום סכנה לאדם או לרכוש.

ככל וההתקנה בוצעה על ידי חברת הגז יש להניח שהמיקום בטוח. לעניין חובתם להעביר למקום אחר - זה דבר התלוי בהסכמות שלכם, כבעליח דירות בבית המשותף, וכל זאת בתיאום עם חברת הגז ותבנות הבטיחות.