מערכת חימום מיים מרכזית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
Amir

בבניין בו אני גר קיימת מערכת חימום מיים מרכזית נבנתה עי הקבלן לפני כ 40 שנה. . המיים החמים משמשים את כלל הדירים . עלויות אחזקת המערכת גבוהות . כמו כן צריכת המיים הציבורית גבוהה ומחולקת עי חב' מיטב לפי מס הדירות. כך שאני משלם עלות גבוהה מאוד ומסבסד את המקלחות של המשפחות הגדולות בבניין בעוד אני גרוש שמארח את ילדי רק פעמיים בשבוע.
שאלתי : האם אני יכול להתנתק מהמערכת ?
לחילופין האם העובדה שמס הנפשות בדירה שלי נמוך משמעותית והתפיסות בה נמוכה משמעותית. יכולה לבסס טיעון מצידי להפחתת התשלום על אחזקת המערכת והחלק היחסי בצריכת המיים של הבניין ?

tarbut
התנתקות ממערכת משותפת

הפיתרון הנכון על מנת לדעת את צריכת המים הספציפית של דירה ספציפית היא התקנת מדי מים משוייכים (דירתיים). מד מים משויך הינו מד מים המודד את כל צריכת המים של צרכן מסוים בנכס מסוים. בבית משותף, מד המים הדירתי אשר משויך לדירה ומודד את הצריכה באותה דירה מסוימת, הוא מד מים משויך.

להבדיל ממד המים הראשי, אשר מודד את המים המסופקים לכלל הצרכנים בנכס, מד מים משויך רשום בספרי החברה על שם צרכן ספציפי ומשקף את הצריכה הספציפית שלו.

כל שיטה אחרת של הערכה עצמאית שלך אינה יכולה לתפוס. עליך לבחון מדוע אין בבית המשותף שלכם מדי מים דירתיים אשר יכולים לשקף את הצריכה הספציפית של כל דירה ודירה.

לעניין ההתנתקות זכותך להתנתק בעצמך, על חשבונך ואז תחוב באופן יחסי על פי הוראות החוק, בהתאם לסוג המערכת. ראה תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף) התשנ"א 1991.