תשלום דמי ועד והוצאות תיקון אינטרקום

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אל

שלום.אני מתגוררת בבית משותף של 7 דיירים: דייר  בדירת קרקע עם כניסה נפרדת  והשאר ב3 קומות . בבניין מעלית שמשמשת את כולם חוץ מדייר שמתגורר בדירת קרקע עם כהיסה נפרדת.

כל הדיירים משלמים סכום קבוע זהה כפי שנקבע בישיבה .הדייר שמתגורר בדירת קרקע  עם כניסה נפרדת משלם סכום סימלי  בלבד טוען שהוא לא משתש במעלית ובמדרגות וכ. האם צודק.?

האם צריך לשלם ככל הדיירים?.

שאלה נוספת .למספר דיירים האינטרקום מתקלל מספר פעמים בשנה . מי  אחראי על ההוצאות הללו(דיירים קבועים שחלקם בשכירות).

הבנתי שהתקלה היא רק אצלם כאשר אצל שאר הדיירים האינטרקום עובד.

אלונה

 

tarbut
תשלום דמי וועד ותיקון אינטרקום

סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה אבסולוטית על בעל דירה להשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינו תלוי בהנאה שמפיק הדייר משרותי הועד ולכן אין להתנות על חובה זו. גם דירות מרתף, דירות גן וגם דירות שהכניסה אליהן מהצד צריכות לשאת בתשלום ועד הבית משום שהם חלק מהבית המשותף, והדבר לא תלוי בהנאה אשר מפיק דייר משירותי הועד, אם זאת, לכלל זה ישנו סייג וזאת אלא אם כן, נקבע בחוזה המכר על ידי הקבלן אחרת ו/או נקבעה הוראה כאמור בתקנון המוסכם ו/או לחלופין, התקבלה הסכמתם של כל בעלי הדירות בעניין.

לאור האמור לעיל, רק באם באפשרותכם להמציא מסמך רשמי חתום על ידי הקבלן ו/או תקנון מוסכם, המופקד בלשכת רישום המקרקעין, המאשרר כי דירתכם לא תחויב במיסי ועד, הרי שטענתכם תהא מוצדקת ובאם לאו, עליכם לשאת בהוצאות ועד הבית כמו כל בעל דירה אחר.

לעניין האינטרקום - יש צורך שאיש מקצוע יבחן האם התרלה היא נקודתית בדירות או שמא נובעת ממערכת האינטקון הכללית בכניסה ואז ניתן להחליט מי יישא בתשלום.