תשלום ועד הית שונה בין בעלי דירות לשוכרים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
יואב

שלום,

אני מתגורר בדירה שכורה. לאחר מספר חודשים, מאז הכניסה לדירה, ועד הבית פנה עלי והסביר שגובה תשלום חודשי עלה ב-20% לאור לגידול בהוצאות שוטפות. רק לאחרונה נודעו נסיבות אמיתיות של עלייה במחיר.

מדובר בתוספת רק עבור דיירים ששוכרים את הדירות בבניין, בעלי דירות המתגוררים בבניין ממשיכים להנות מתשלום מופחת. מדובר בעלייה שמתבססת על טענה ששוכרי דירות לא מקפידים על נקיון וגורמים לנזקים בבניין.

מהבירור עלה שמדובר בהחלטה של כמות מצומדת של בעלי הדירות ולא של הרוב. בעל הדירה שלי לא היה מודע כלל לאירוע. למרות עלייה בתשלומי ועד הבית (לפני כשנה) לא זיהיתי שינויים/תיקונים כלשהם הנראים לעיין והנזקים לכאורה שנגרמו ע"י שוכרי דירות, כפי שהציג אותם ועד הבית, לא תוקנו מאז.

ועד הבית סירב להציג לי דו"ח הוצאות תקופתי או חשבוניות עבור תיקוני נזק שלכאורה נעשו ע"י שוכרי הדירות.

האם מדובר בהחלטה חוקית? ההתרשמות שמדובר בהפליה בין בעלי דירות המתגוררים בבניין (מעט יחסית) לבין שוכרים. סוג של עונש קולקטיבי.

tarbut
תשלום ועד בית שונה

כעיקרון, איננו יודעים כיצד מבוצעת חלוקת ושיקלול גובה מיסי ועד הבית בבית המשותף שלכם, אבל סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי תשלום מיסי ועד הבית צריכים להיות משוקקלים על פי שטח הרצפה, ביחס לכלל שטחי הרצפות בבית המשותף.

לפיכך כל שיטה אחרת היא בניגוד לחוק ומצריכה הסכמה של 100 % מבעלי הדירות ! בעלי הדירות (לא שוכרים).