גביית מיסי ועד בית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
ענתי

בוקר אור

במתחם מגורינו ישנו דייר סרבן- שנה שניה, אשר חובו כ 3200 ש"ח

מהם דרכי הגבייה האפשריות והישימות.(אני ראש ועד בית חדש)

ענתי

tarbut
סרבני תשלום

מומלץ כי תפנה לסניף האגודה בעיר מגוריך ותקבל סיוע וליווי אל מול אותם סרבני תשלום.