תשלום מס ועד בית מתוקן רטרואקטיבית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
דוד

שלום, אני מצרף שאלה זו כיוון ששאלתי הקודמת לא נענתה עד כה.

הנני דייר בביניין משותף שתשלומי הועד הינם לפי סעיף 58 (תשלומים לפי חלוקה יחסית של שטחי הדירות) בתחילת שנה זו התקבל מהקבלן שינוי בחלוקת השטחים שמשפיע על חלוקת הכספים לשנת 2016 שהתחילה.

עם זאת הועד מבקש לבצע גם החזרים וקיזוזים גם עבור שנת 2015 שעברה.

האם הועד יכול לבקש תיקון תשלום מס ועד בית באופן רטרואקטיבי? והאם אני מחוייב לשלם את תיקון רטרואקטיבי עבור השנה הקודמת?

tarbut
גביה רטרואקטיבית

הפסיקה אינה מתירה החזרים רטרואקטיבים יש לבצע מעתה ואילך גבייה על פי התחשיב המתוקן.