ביטוחים לרכוש המשותף

04.01.16

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם "איילון חברה לביטוח בע"מ", מציעה ללקוחותיה, נציגויות הבתים, סל ביטוחים מורחב שבאמצעותו ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים: ביטוח חבות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, שירות נזקי צנרת, ביטוח לשטחים המשותפים, ביטוח המבנה כולו וביטוח אחריות אישית לחברי ועד הבית.

ביטוח צד שלישי:

כיסוי בגין תביעות חבות חוקית לצד שלישי (גוף או רכוש) של נציגות הבית.

הרחבה מיוחדת:

מקרה הביטוח המורחב, כולל בו את דיירי הבניין כצד שלישי בגין חבות חוקית לנזקי גוף ורכוש, שאירעו להם ברכוש המשותף.

אופציה א': גבול אחריות של 3,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.

אופציה ב': גבול אחריות של 5,000,000 למקרה ולתקופה.

אופציה ג': גבול אחריות של 8,000,000 למקרה ולתקופה.

ביטוח חבות מעבידים:

כיסוי חבות חוקית של נציגות הבית לנזקי גוף, שנגרמו לעובדי המבוטח במסגרת עבודתם ברכוש המשותף כמו: גנן, מנקה ועוד.

גבול אחריות הביטוח עומד על סך 20,000,000 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

שירותי צנרת וחשמל

שירותים אלה ניתנים לרכישה בצירוף לביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או אחריות מעבידים וניתנים 24 שעות ביממה, כל ימות השנה (מלבד יום כיפור).

• תיקון נזקי צנרת ו/או ביוב שברכוש המשותף.

• איתור נזילות בצנרת באמצעות שימוש במערכת טרמית לגילוי נזילות בשטחים הציבוריים ובתוך הדירות.

• תיקון תקלות חשמל (שאינן באחריות חברת החשמל).

שירותי חירום ניתנים ללא עלות לרוכשי שירות תיקוני צנרת וחשמל.

השירותים כפופים לכתב השירות של הספקים.

 

חבות אישית לחברי ועד הבית

ביטוח הגנה אישית מפני החלטות ניהוליות שיתקבלו במהלך כהונת ועד הבית. פוליסת הביטוח כוללת בתוכה כיסוי לתביעות שתוגשנה נגד חברי ועד הבית עקב מעשה או מחדל המהווים הפרת חובה/טעות/השמטה/הצהרה לא נכונה/רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כחברי ועד הבית.

להרחבה זו 2 חלופות:

אופציה א': גבול אחריות של 500,000 ₪ למקרה ולתקופה.

אופציה ב': גבול אחריות של 1,500,000 למקרה ולתקופה.

לרכישת הפוליסות ולקבלת פרטים נוספים יש לפנות ל:"עיתים" סוכנות לביטוח, בן גוריון 24, ר”ג, בית ליגב, טלפון להתקשרות עם חב' הביטוח איילון: 1700720055

*האגודה אינה מהווה צד בביצוע הפוליסה ואינה מהווה צד ו/או גורם אחראי לממצאים ו/או לתוצאות תביעות ביטוח שמוגשות כלפי "חב' ביטוח איילון" או ספקי השירות שמטעם החברה.

 

פנסיה חובה לעובדי הרכוש המשותף

האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עם חברת "דליאלון סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" מציעה ללקוחותיה פתרונות פנסיונים חדשניים המותאמים

לעובדי הרכוש המשותף , באמצעות האינטרנט או הטלפון, ללא ניירת, בצורה פשוטה, קלה ומהירה.

השירות מאפשר לנציגות הבית לנהל לעובדי הבניין הסדרים פנסיונים.

להזמנת השירות התקשרו למוקד שירות לקוחות ארצי: 8484 *

או דרך אתר אינטרנט : www.aguda.PensiaHova.co.il