מכרזים פעילים

האגודה לתרבות הדיור מזמינה בזאת הצעות להתקשר בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בניה, חידוש, שיפוצים, תיקונים ועבודות שיקום מבנים בבעלות הרשות המקומית, בישובים שהוכרזו על ידי הממשלה כאזורי שיקום שכונות והתאמתם לביצוע פעילות חברתית בתחום הנוער.

מכרז 2/2016