התפטרות ועד

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
כרם

 

שלום, 

אני מכהנת כועד הבית כשלוש שנים. ביקשתי מספר פעמים מהשכנים להחליף אותי, אף אחד לא לוקח על עצמו את התפקיד. 

מה הם הכללים לגבי התפטרות ועד? 

tarbut
התפטרות הוועד

כאשר וועד בית מעוניין לסיים את תפקידו וטרם נבחר מחליפו, באפשרות נציגות ועד הבית לכנס אסיפת דיירים כללית וליידע כי על סדר היום תידון התפטרותך מהוועד. במסגרת האסיפה לנהל פרוטוקול בו יפורט על רצונך לסיים את תפקידך כוועד וכי נמצאים ברשותך כל החשבונות והקבלות וכן יפורט במכתב יתרת החשבון שבקופת הוועד.

כמו כן, באפשרות וועד הבית אשר מעוניין לסיים את תפקידו להודיע ליתר בעלי הדירות בבית המשותף כי ברגע שתיבחר נציגות אחרת לא תהיה כל מניעה מבחינתו להעביר לידיה ללא דיחוי את כל המסמכים והכספים.

hakukia2
ואם אין אף אחד שמוכן להחליף אותי עד ליום סיום ההתראה?

שלום רב,
ואם אין אף אחד שמוכן להחליף אותי בתפקיד ולקחת את החשבון לרשותו?
האם באופן שרירותי אני יכול להביא חברה לניהול?
והאם כולם יהיו חייבים להסכים לכך?

tarbut
התפטרות הוועד

במידה וועד הבית מתפטר מתפקידו ואין אף אחד אחר שמוכן למלא את התפקיד, יש לבחור חברת ניהול או ועד חיצוני בהסכמה של 66% מבעלי הדירות.
במידה ואין הסכמה כזו ולא מצליחים להגיע לבחירת נציגות לבניין- יש לפנות למפקחים על רישום המקרקעין שיפקסו בנושא וימנו נציגות לבניין.