חיוב זהה להשתתפות כספית בתיקוני בניין - למרות תקנת "שטח-ריצפה"

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

בבניין שלנו הוחלט באסיפת דיירים לכאורה ע"י רוב (ללא נוכחות 100% דיירים)
שכל דירה וגם חנויות של הבניין משלמים אותו דבר על תיקונים ושיפורים בבניין.
כרגע על הפרק זיפות ואינסטלציה..האם ניתן לחייב לשלם שווה כל אחד ?... או לפי שטח ריצפה בתקנון..?

והאם מודדים שטח לפי טאבו או לפי ארנונה ?

tarbut
שיטת תשלום שווה בשווה

גם באם ישנה הסכמה ע"י רוב בעלי הדירות כי שיטת התשלום תבוצע בדרך אחרת מזו הנהוגה בחוק, כגון: תשלום שווה בשווה, המצב החוקי כיום הינו, שדי שאחד מבעלי הדירות מבקש לשלם באופן יחסי לפי שטח רצפת הדירה, כדי שלא ניתן יהיה לחייב אותו בתשלום על פי המצב החוקי הקודם, גם אם יתר בעלי הדירות מסכימים להישאר בשיטת הגבייה אחרת.