אופן קביעת גובה מיסי ועד הבית

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום רב,
אני זקוק לתשובה רשמית של האגודה לתרבות הדיור לסוגייה הבאה:
עם כניסתי לתפקיד ועד הבית החלטתי להיכנס לעובי הקורה ולנהל את ועד הבית לפי החוק.
קראתי את חוק המקרקעין לרבות סעיף 58 לחוק האומר:"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ... לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..."
אנו פועלים לפי תקנון מצוי היות ולא מוזכר בתקנון מוסכם שום דבר אחר.
בביתנו יש 6 דירות כאשר דירות 1-4 הן בעלי שטח כמעט זהה (2 דירות בכל קומה), דירה 5 כפולה (קומה שלמה) ודירה 6 פנטהאוז (קומה + גג). כבר 20 שנה לערך שמשולמים מיסי ועד הבית לפי התחשיב הבא (לפי הוצאות חזויות של 15,000 ש"ח שנתי):
דירות 1-4 (דירות 2 חדרים): 150 ש"ח
דירה 5 (דירת 4 חדרים): 300 ש"ח
דירה 6 (דירת 5 חדרים): 375 ש"ח
זאת בהתאם לתשלום של 75 ש"ח לחדר, כפי שניתן להיווכח.

לטענתה של אחת השכנות גובה התשלום הנוכחי נקבע לפי הוראות האגודה לתרבות הדיור (לפני שנים רבות) ועל-כן פנייתי אליכם. האם התחשיב לעיל הוא התחשיב הנכון והמדוייק לחישוב גובה מיסי ועד הבית או שמא יש לחשב את גובה מיסי ועד הבית לכל דירה לפי הרשום במסמך הטאבו של הבניין (המפרט לעניות דעתי בהתאם לחוק את שטח הריצפות בבניין...) ?
באם התשובה לשאלתי חיובית ויש להתנהל לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, ארצה להבין היות ובמסמך הטאבו יש שני נתונים לגבי שטח הדירה - 'שטח במ"ר' למול 'חלק ברכוש המשותף' - לאיזה מן הנתונים יש להתייחס בבואי לחשב את גובה מיסי ועד הבית?

אפרט את התחשיבים האפשריים הנוספים (לפי הוצאות חזויות של 15,000 ש"ח שנתי)
תחשיב לפי שטח במ"ר:
דירות 1,3: שטח במ"ר 45.14 - 11.1% - 140 ש"ח לערך
דירות 2,4: שטח במ"ר 48.38 - 11.8% - 150 ש"ח לערך
דירה 5: שטח במ"ר 94.48 - 23.2% - 290 ש"ח
דירה 6: שטח במ"ר 126.5 - 31% - 385 ש"ח לערך
סך כל השטח: 408.02 מ"ר

תחשיב לפי חלק ברכוש המשותף:
דירות 1,2,3,4: חלק ברכוש המשותף 23/202 - 140 ש"ח לערך
דירה 5: חלק ברכוש המשותף 47/202 - 290 ש"ח לערך
דירה 6: חלק ברכוש המשותף 63/202 - 390 ש"ח לערך

אשמח לתשובה בהקדם שכן עלינו לקיים ישיבת דיירים ולקחת החלטות בזריזות, שכן זמן רב שהבניין עומד ללא ועד בית פעיל ומנוהל באופן תקין... אודה להתייחסותכם,
בברכה,
ליאור

tarbut
החישוב צריך להתבצע אך ורק

החישוב צריך להתבצע אך ורק בהתאם לסעיף 58 לחוק, דהיינו לפי שטח הרצפה, אלא אם כם יש לבניין תקנון מוסכם הקובע אחרת.

בהנחה ששטח הדירה 70 מ"ר ושטח כלל הרצפות הוא 500 מ"ר וסך ההוצאה החודשית הינה 10,000 ₪ תהיה נוסחת החישוב כדלקמן:

                   10,000 ₪ (הוצאה כללית) X 70 מ"ר (רצפת הדירה)  = 1,400 חלק של הדירה בהוצאה

                   500 מ"ר (סה"כ שטח הרצפות בבניין)

ליאת
חישוב מס ועד

לא מחשיבים את השטחים הציבוריים בחישוב? ואיך אפשר לדעת בדיוק מה השטח של כל דירה?

tarbut
יש להוציא נסח טאבו מלשכת

יש להוציא נסח טאבו מלשכת רישום המקרקעין ולכן לפי השטח במ"ר של כל דירה בפני עצמה - שטח הדירה אינה כולל שטחים ציבוריים אלא רק שטח נטו של הדירה.