אסיפת דיירים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

שלום, האם באפשרותי לארגן אסיפת דיירים ללא אישור הוועד הקיים? יש בעיות עם הוועד וברצוני לבדוק אפשרות של בחירות חדשות. האסיפה תכלול כמובן את נציגי הוועד הנוכחים. תודה!

tarbut
אסיפה שלא מן המניין

סעיף 6 (א) לתקנון המצוי, המהווה חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין קובע כי:

 "רשאית נציגות ועד הבית להועיד אסיפה כל אימת שהדבר ייראה לה והיא חייבת להועידה אם דרשו זאת בעליהן של שליש מהדירות לפחות. אם באם לא הועידה הנציגות אסיפה תוך 14 יום, רשאים בעלי הדירות שדרשו זאת להועיד אסיפה ולהוות מניין חוקי".

האמור לעיל מלמד, כי נציגות ועד הבית ורק הנציגות היא הקובעת מועד לאסיפה כללית שלא מן המניין והיא המנהלת את האסיפה הכללית וזאת מתוקף תפקידה כנציגות ועד הבית, כאשר עליה לקבוע מועד לקיום האסיפה תוך 14 יום מיום דרישת 1/3 מבעלי הדירות בבנין.

רק באם נציגות ועד הבית אינה קובעת מועד לקיום האסיפה בתווך של ה - 14 מיום קבלת הדרישה לקיום אסיפה שלא מן המניין, יהיו רשאים בעלי הדירות שביקשו את קיומה להועיד אסיפה בעצמם.