תשלום במעלית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

האם צריך להישתתף בתשלום למעלית לדייר שאינו משתמש בה ?

tarbut
תשלום מעלית

על פי סעיף 59ו(ב) לחוק המקרקעין, לאחר שהותקנה המעלית חייבים כל בעלי הדירות להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית, אף אם לא השתתפו בהתקנתה, וזאת בהתאם ליחס שבין רצפת כל דירה לבין שטח ריצפת כלל הדירות בבית.