התקנת מערכת לקליטה סלולרים בחניון

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
דייר בבית משותף

שלום רב

בחניון אין קליטה סלולרית.

דיירים רבים מעונינים להתקין מערכת שתאפשר קליטה סלולרית בחניון.

שאלותי:

מהו הפורום המוסמך להחליט על התקנת מערכת כזו, מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטה והאם דירים שאינם מעונינים בהתקנת מערכת כזו מחויבים לשלם עבורה.

tarbut
התקנת מערכת

רק מי שמעוניין להתקין מערכת שכזו יצטרך לשאת בהוצאות הכרוכות בכך.

מבחינת הסכמה לעצם ביצוע ההתקנה - רצוי לבחון ראשית את ההשלכות מבחינת קרינה ואז יהיה קל יותר לבסס האם מספיק רוב רגיל או שמא שניתן לחייב ברוב מיוחס לאור המשמעויות וההשלכות.

עדיין בחניון לא שוהים יותר מדקות ספורות ולא ברור מה הצורך שיהיה קליטה ברגעים ספורים אלו...

דייר בבית משותף
תשלום עבור המערכת

וועד הבית ביקש ייעוץ משפטי מהיועצת המשפטית של חב' הניהול של הבנינים.

בין השאר היא כתבה: 

סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין קובע:

"  בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.".

 

בהנחה ולא נדרש תשלום נוסף מהדיירים ויש מספיק מדמי ועד הבית, ובהנחה וההחלטה התקבלה בהסכמה בהתאם להוראות החוק,

אז ייתכן  שאפשר יהיה לראות בכך כשיפורים בהסכמת בעלי הדירות שהחוק מתיר".

אבקש התיחסות לאפשרות לפרוש החוק המועלית למעלה.

tarbut
ההוצאה הכספית האמורה אינה

ההוצאה הכספית האמורה אינה נחשבת כהוצאה לצורך ניהול ותחזוקת הבית המשותף (אין מדובר בגינון, ניקיון, תשלום חשמל). מדובר בהוצאה שהיא השבחה והוצאה שאינה נדרשת לצורך שמירה על הקיים ולכן אין די ברוב רגיל ואין לקחת את הסכום מהקופה המשותפת אלא לבצע גבייה בנפרד.