תשלום לועד

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
שלהבת_נתנאל

היי,
אנחנו גרים בבניין בוטיק של 4 קומות ו12 דיירים כאשר דירת גן אחת (אחת מתוך שלוש) יש לה כניסה נפרדת מצד הבניין ולא עוברת דרך הלובי, טוענת שגם הביוב הוא במערכת נפרדת.
האם צריכה לשלם פחות לועד או זהה לשאר הדיירים?

tarbut
תשלום לוועד

גם דירות מרתף, דירות גן וגם דירות שהכניסה אליהן מהצד צריכות לשאת בתשלום ועד הבית משום שהם חלק מהבית המשותף, והדבר לא תלוי בהנאה אשר מפיק דייר משירותי הועד, אם זאת, לכלל זה ישנו סייג וזאת אלא אם כן, נקבע בחוזה המכר על ידי הקבלן אחרת ו/או נקבעה הוראה כאמור בתקנון המוסכם ו/או לחלופין, התקבלה הסכמתם של כל בעלי הדירות בעניין.

לאור האמור לעיל, רק באם באפשרות בעלת הדירה להמציא מסמך רשמי חתום על ידי הקבלן ו/או תקנון מוסכם, המופקד בלשכת רישום המקרקעין, המאשרר כי דירתה לא תחויב במיסי ועד, הרי שטענתה תהא מוצדקת ובאם לאו, עליה לשאת בהוצאות ועד הבית כמו כל בעל דירה אחר, ללא הבחנה.