פתיחת חשבון בנק לבניין

5 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
וועד הבית גורדון 11
התמונה של וועד הבית גורדון 11

שלום רב,
 אנו (וועד הבית)
 רוצים לפתוח חשבון בנק  עבור גבייה ותשלומים  בבנק לאומי
 1. מה התנאים ומה עלינו להביא עימנו בעת פתיחת החשבון?

2. האם יש אפשרות לבצע הוראות קבע לתשלומים  לגורמים כמו :
- חברת חשמל
 - תשלום האגורה לתרבות הדיור
 - ועוד גורמים רשמיים

tarbut
פתיחת חשבון בנק

החוק מחייב פתיחת חשבון בנק ע"ש הנציגות ומומלץ לכל ועד בית לכלול גזבר המנהל את תקציב הוועד ולכן בוועד המונה יותר מחבר אחד, ימונה אחד החברים כגזבר. התפקיד שלו כולל פתיחת חשבון בנק על שם הבית המשותף (רצוי שלשניים מחברי הוועד תהיה זכות חתימה בחשבון); הפקדת הכנסות הוועד ממסים בחשבון הבנק; קבלת חשבונית וקבלה לכל הוצאה והכנסה של הבית המשותף; וכן עריכת דין וחשבון כספי אחת לשישה חודשים.

כדי לפתוח חשבון בנק חדש לוועד הבית עליכם להראות לפקיד בסניף הבנק את פרוטוקול ישיבת הוועד. הקפידו שהפרוטוקול כולל את הפרטים הבאים:
 באיזה בנק ובאיזה סניף החליט ועד הבית לפתוח חשבון
 שמות מורשי החתימה בחשבון הבנק ומספרי תעודות הזהות שלהם
 שמות, חתימות ומספרי תעודות זהות של 75% מדיירי הבית
כדי לפתוח את החשבון שני מורשי החתימה צריכים להתייצב בבנק ולהציג את הפרוטוקול ואת תעודות הזהות שלהם.

כדאי לבדוק את התנאים שמציעים הבנקים לחשבון ועד. יש בנקים שגובים מחשבון הוועד דמי ניהול גבוהים כמו בחשבון עסקי, ויש כאלה שגובים עמלות נמוכות יותר כמו מחשבון פרטים את פירוט ההשקעות של ההכנסות שהצטברו.

 

אליעזר
דרושה הבהרה - 75% מבעלי הדירות ולא "דיירים" כפי שנכתב

שלום,

היום הייתי בבנק פועלים לצורך פתיחת חשבון.

הצגתי פרוטוקול אסיפה כללית וחתימת 80% מבעלי הבית.

הבנק טען שיש בעיה עם הפרוטוקול כי לא כלל 75% מדיירי הבית.

אני טענתי שרוב דיירי הבית בשכירות ואינם צד להחלטה כאמור וכן אין להם מעמד רשמי באסיפה.

בתגובה שלכם לעיל כתבתם, תחת הפרטים שצריכים להכלל בפרוטוקול:

"שמות, חתימות ומספרי תעודות זהות של 75% מדיירי הבית"

נא לסייג ולהגיד ש 75% מבעלי הדירות, לא דיירי הבית !

tarbut
פתיחת חשבון בנק

הכוונה הינה לבעלי הדירות - חוק המקרקעין תמיד מדבר אך ורק על בעל הדירה ואינו מתייחס כלל לשוכרים.

ככל ורציתם להחתים 75% הרי שעליכם היה לשקלל 75% מכלל בעלי הדירות בבניין (אתם ממילא לא לקחתם בחשבון את השוכרים). לפי מיטב הבנתי אתם הצגתם פרוטוקול של 80% מבעלי הדירות וממילא לא שיקללתם את השוכרים ועל כן לא ברור מה היתה המניעה של הבנק לפתיחת החשבון.

g_pasha
חשבון בנק בבנק לאומי

שלום חברים,

פתחתי חשבון בנק לטובת ועד הבית בבנק לאומי אבל הבעיה היא שהשבון לא נותן מענה לצרכי הועד.

החשבון מאשר אך ורק להפקיד ולחלק צ'קים וזהו.

אני נאלץ לשלם באשראי פרטי על כל החשבונות וביטוחים ואז לקזז וזה פתרון גרועה מבחינתי.

אני מצפה מהאגודה לתרבות הדיור להגיע להסכם עם בנק מסויים שיתן מענה לצרכים האמיתיים של ועד בית.