מה יוכלל בתשלום ועד הבית?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
בעל דירה

האם ניתן לכלול בתוך תשלום ועד הבית גם שיפוצים קלים של צבע וזיפות או שעבורם נדררש תשלום בנפקד?

tarbut
מה יכול להכלל במיסי ועד הבית

אין מניעה ואף מומלץ על פי הפסיקה לשקלל 20% תוספות להוצאות בלתי צפויות ו/או חריגות, לרבות צבע, תיקון פיצוצי צנרת וכיוצ"ב.