ביטוח לרכוש משותף

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

האם הנציגות יכולה לקיים אסיפה שלא מן המניין לצורך קבלת החלטה לרכישת ביטוח לרכוש המשותף?

ואם כן, כמה דיירים צריכים להשתתף באסיפה?
וכמה מתוכם צריך כדי להעביר את ההחלטה?

tarbut
ביטוח לרכוש המשותף

רוב רגיל של הנוכחים באסיפה. יש לציין במודעה על כינוס האסיפה שאם לא נוכח מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום והיא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים ובתנאי שהדבר צוין בהודעה על קיום האסיפה.