מינוי חברת ניהול

3 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אורטלית

אנו רוצים למנות חברת ניהול חיצונית שתבצע את הניהול והגבייה השוטפת - כיצד לקבל את ההחלטה על מנת שתהא חוקית ? 

tarbut
מינוי חברה חיצונית

על מנת למנות חברת ניהול חיצונית יש צורך לקבל החלטה בנושא ברוב של 66% מבעלי הדירות, באסיפה כללית.

eli
מינוי חברת ניהול

אחד הדברים החשובים  לוודא שהעובדים שחברת הניהול תשלח מבוטחים  בביטוח נגד תאונות

ושהחברה תנפיק חשבונית כל חודש

וכמובן שהכסף ינוהל בחשבון וועד הבית