הסתרת נוף

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

אני מתגוררת בבית דו משפחתי עם נוף לים . זו הסיבה שבחרתי להתגורר באזור זה .
הצמחיה של השכנים מאד גדלה ומסתירה את הנוף. האם יש חוק שמחויב את השכנים לתחזק את הצמחיה?
אני מוכנה להשתתף בעלות התחזוקה .

tarbut
הסתרת נוף

פסיקה אחרונה מלשכת המפקח על הבתים המשותפים, שניתנה ע"י כבוד המפקחת ציפורה פיגנבוים קובעת, כי יש לגזום את הצמחייה הגדלה בחזית הצידית של הבית המשותף באופן שגובהה מפני קרקע טבעית יהיה לא יותר מ -3 מ' ואת הצמחייה הגדלה בחזית הקדמית של דירות התובעים, באופן שגובהה יהיה נמוך מסף החלון הנמוך ביותר בדירות התובעים.

כך גם נקבע על ידי המפקחת, בתיק מס' 72/04 כי, זכותם של בעלי דירות לנוף, לאוויר ולאור קנויה להם מכוח סעיף 2 המפורט לעיל, ויש לפעול כי הצמחייה הנטועה ברחבי הגינה המשותפת לא תגבה מעל 1 מ' מעל מפלס הרצפה של דירת התובעים שכן גובה זה יאפשר מחד גיסא פרטיות לנתבעים ומאידך גיסא נוף פתוח לתובעים.