על מי החובה לשלם ועד הבית?

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

בניין מגורים הנבנה ע"י קבלן ואשר הליך מסירת הדירות מתארך.
בתקופה של עד מסירת הדירה לדייר, האם חובת תשלום מיסי ועד הבית חלים על הקבלן או על הדייר?

tarbut
הליך מסירת דירות

עד למועד מסירת הדירה החובה חלה על הקבלן וומועד מסירת הדירה החובה חלה על בעל הידרה (גם באם דירתו ריקה עקב שיפוצים או מכל סיבה אחרת).