איטום

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אנונימי (לא נבדק)

חשבנו לבצע עכשיו איטום לגג הבניין לפני שיתחיל החורף וגם קראנו הרבה על חשיבות ביצוע האיטום לגג באתר הזה.
http://www.itum-eden.co.il
הבעיה היא שכנראה שנצטרך לבצע גבייה נוספת עבור זה מעבר לגבייה השוטפת.
האם חייבים לקבל הסכמה מכל דיירי הבניין?

tarbut
איטום

נציגות הבית צריכה להשאיר בקופה סכום סביר, הן להוצאות שוטפות והן כרזרבה להוצאות דחופות ובלתי צפויות. הסכום הסביר הינו אינדיבידואלי לכל בית ובית, אך בדרך כלל מדובר בסדר גודל של לפחות 2 חודשי תשלומים שוטפים של כל הבית. פסיקה מהשנה האחרונה קובעת, כי נכון שהנציגות תבטיח עתודה כספית של עד 20%.

במקרה שלכם, באם אין די כסף בקופה לאיטום אין ספק שרצוי לבצע גבייה מחודשת או לחילופין לשקול להעלות את מיסי ועד הבית על מנת שיאפשרו רזרבה כמפורט לעיל למקרים בלתי צפויים ו/או חריגים.