שיפוץ לובי קומתי

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
מאיר3

בקומה 4 דירות.  רוב דיירי הבניין ביצעו שיפוץ הלובי הקומתי שלהם על חשבונם. אחד מבעלי הבתים בקומה שלנו מסרב להשתתף בעלות שיפוץ הלובי הקומתי.

האם ניתן לחייבו לשלם עבור השיפוץ?

tarbut
לא מוכר לנו כי שיפוץ קומתי

לא מוכר לנו כי שיפוץ קומתי מתבצע על ידי בעלי הדירות באותה הקומה. החוק מגדיר קומה כרכוש משותף וככזה על כל הבניין לבצע שיפוץ בכל הבניין בכל הקומות בבניין על חשבון הקופה המשותפת.