התקנת מצלמות עקב ונדליזם ופגיעה ברכוש משותף

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
רון גלאור

שלום,

בחודשים האחרונים יש ונדליזם בבניין כגון: שריטת מכוניות, שתן במעלית, ניתוק צינור
    השקיה בגינה, הורדת השאלטר בארון החשמל ועוד. בעיות אלו אינן ניתנות לפתרון ככל הנראה אלא אם כן
יותקנו מצלמות.
    למיטב ידיעתי אין כל בעיה בהתקנת מצלמות בשטח הציבורי, כאשר ברור כי על מנת שהתקנת מצלמות אבטחה תעמוד בדרישות החוק,
    מטרתה צריכה להיות דאגה לביטחון הדיירים ורכושם, ובגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש ובשטח המשותף בבניין.
    במילים אחרות, מטרת התקנת המצלמות הינה לשמור ולהגן על  הדיירים מפני פגיעות ברכושם המשותף
    לכן, לענ"ד כאשר מדובר בפגיעות כדוגמת השחתה של רכוש כאמור לעיל כאשר הצילום יהיה אקראי ואינו נועד למטרת פרסום של תמונות בציבור
    לפיכך, במקרה הספציפי דנן, אבקש לקבל הבהרה האם במקרים של ונדליזם מתמשך ופגיעה ברכוש המשותף הגורם לנזקים,
    האם אנו כועד הבית רשאים להתקין מצלמות? האם הועד רשאי לרכוש ולהתקין ולשלם
   מקופת ועד הבית בשל המצב הספציפי המיוחד של ונדליזם (ולא במסגרת קיום אסיפה כללית)?
 

שאלה נוספת:
אילו הוצאות רשאי הועד להוציא ללא קיום אסיפה כללית ולניהול שוטף?
אילו הגבלות חלות על הוצאות מיוחדות?

תודה מראש

tarbut
התקנת מצלמות

על מנת להתקין מצלמות אבטחה בשטח הרכוש המשותף יש לקבל הסכמה של 51% מבעלי הדירות. יש ללודא שהמצלמות אינן פוגעות בפרטיות ומצלמות אך ורק רכוש משותף.
לגבי הוצאות של ועד הבית כל עניין נידון לגופו, אין פירוט בחוק של פעולות עליהן מחוייבת להתכנס אסיפה או לא.

תאנה 15 חריש
אין רוב 51% באסיפה

היי,

לעניין זה, האם במקרה שאין רוב של 51% באסיפה שנעשתה אומנם יש רוב למי שהגיע לאסיפה כן אפשר להתקין מצלמות?

tarbut
אסיפת דיירים והחלטותיה תהיינה

אסיפת דיירים והחלטותיה תהיינה חוקיות ומחיייבות רק במידה וניתנה עליה הודעה שהוצגה במקום בולט על הביתהמשותף או בתוכו לפחות 5 ימים מראש, ומשתתפים בה בעליהן של מחצית הדירות לפחות בעצמם או באי כוח מטעמם. אם לא נוכח מניין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה תתקיים האסיפה בשעה אחרת באותו יום והיא תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים ובתנאי שהדבר צוין בהודעה על קיום האסיפה.