גביה מיוחדת מעבר למיסי ועד חודשיים לתיקון משאבת המים בבניין

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
eranbi

שלום רב,
אני מתגורר בקומפלקס של 3 בניינים המנוהלים כבית משותף. הקומפלקס בן 10 שנים ולאחרונה התרבו הבעיות במשאבת המים המצויה בקומה -1 והועד החליט על גביה מיוחדת בסה"כ 1500 ש"ח מכל משפחה בקומפלקס ( 66,000 ש"ח = 44 משפחות * 1500 ש"ח) וזאת מבלי לנמק את הסכום, הרכבו והבדיקות שבוצעו כדי להחליט על דרך הטיפול. כמוכן, לא התכנסה אסיפת דיירים לדון בנושא.
שאלתי, האם הועד רשאי להחליט על גביה מסוג זה ללא אסיפת דיירים? מאחר שמדובר בגביה לצורך תיקון המשאבות, האם הגבייה אמורה להיות דיפרנציאלית כפי שמבוצע בתשלום ועד חודשי? 
תודה רבה!

 

tarbut
גביה מיוחדת

במידה ויש צורך באיסוף כסף מבעלי הדירות על מנת לתקן דבר כזה או אחר ברכוש המשותף, אין ועד הבית מחוייב לקבל הסכמה כיוון שמדובר בתחזוקה של הרכוש המשותף. באם מדובר בהחלפת כל המשאבות ולא תיקון, בעלויות גבוהות- ראוי להציג 3 הצעות מחיר באסיפת דיירים ולבחור ברוב קולות.
מבחינת חלוקת התשלום- החוק קבע כי יש לשלם את מיסי ועד הבית כולל תיקונים ושיפוצים באופן דיפרנציאלי לפי שטח הדירה שמופיע בטאבו.

eranbi
גביית שווה של תשלום דיפרנציאלי במהותו באישור אסיפת דיירים

תודה על תשובתך. האם אסיפת דיירים יכולה לאשר ולחייב גביה שווה של התשלום בגין תיקון המשאבות, בטענה שמרבית הדירות מסכימות לכך, וזאת למרות הוראת החוק לדבריך כי יש לשלם תיקונים ושיפוצים באופן דיפרנציאלי (ולא שווה) לפי שטח הדירה שמופיע בטאבו? תודה!

tarbut
גביית שווה של תשלום דיפרנציאלי במהותו באישור אסיפת דיירים

על מנת לאשר שיטת תשלום אחרת מזו הקבועה בחוק, יש לקבל באסיפת בעלי דירות הסכמה מלאה של 100% מבעלי הדירות