השתתפות בתיקון מעלית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
מ.מיכה

שלום

בבניין שאני גר בו בשתי דירות מתוך 10 מתנהלים עסקים (מרפאת שיניים ופסיכולוגים). אדגיש שבדירות האלה לא גרים אלא מתנהלים עסקים בלבד. הם מקבלים עשרות לקוחות מידי יום וברור שהשימוש שלהם בתשתיות הבניין גבוהות מאוד, כולל השימוש במעלית. אחד במעלי העסקים משמש כוועד הבית של הבניין.

שני בעלי העסקים משלים תשלומי וועד כפולים לעומת הדיירים הרגילים. 200 ש"ח לעומת ה-100 ש"ח שמשלם דייר רגיל.

החודש חוייבנו ע"י מהנדס לבצע תיקון מעלית שעלותו היא 8,000 ש"ח וועד הבית (שהוא אחד משני בעלי העסקים) דורש תשלום שווה מכל אחד - 800 ש"ח.

האם בעלי העסקים מחוייבים לשלם עבור התיקון בהתאם לאותו יחס כמו בתשלומי הוועד השוטפים, כלומר, כפול לעומת הדיירים הרגילים?

אותה שאלה לגבי פתיחת סתימות בביוב והחלפת הצנרת: האם הם חייבים לשלם כפול לעומת הדייר הרגיל.

tarbut
לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין,

לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר דירה כחדר או תא או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה נפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

מן האמור לעיל, אנו למדים כי אין הבחנה בין דירה לבין עסק לעניין חישוב דמי ועד הבית. הנציגות צריכה להחליט מהי שיטת החישוב, באם הנכם פועלים על פי החוק, בשיטה הדיפרנציאלית, הרי שאין משמעות לאופי היחידה אלא לשטחה. על פי השטח מחשבים את החלק היחסי של כל יחדיה, עסק או דירה.