חבות הדיירים (והועד) לגבי ליקוי בניה בגג

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
גיא_111

שלום!

בבית המשותף החדש שלנו (14 דירות) עדיין לא חלפו 7 שנים מהדירה הראשונה שנמכרה ולהבנתי אנחנו בתחום האחריות של הקבלן. 

בקומה העליונה סובלים מרטיבות בחורף מהחורף הראשון, בוצע תיקון לפני שנתיים ע"י היזם/קבלן אך ללא הצלחה. 

הדיירים הציעו לבעלי הדירה בקומה העליונה לתבוע את הקבלן/יזם (שיחות לא יעזרו... היו הרבה כאלה) ואף הצענו השתתפות בהוצאות משפטיות מקופת הוועד ואפילו כסף נוסף ישירות מהדיירים.

לצערנו הדיירים הנ"ל מתלוננים ותובעים מהוועד ומהדיירים האחרים לקחת את ה"פרוייקט" של התביעה אבל בעצמם מתחמקים מלקחת על עצמם את הטיפול בתואנה שנעלבו מדייר כזה או אחר.

כל הדיירים הבהירו לדיירים המתלוננים שלא יבואו לבקש מאיתנו תיקון לאחר 7 שנים כי היתה להם אפשרות לתבוע את הקבלן ולא עשו כן מחוסר רצון.

שאלתי היא:

- מה חבות הוועד ו/או הדיירים בנושא של ליקויי בניה כלפי הדיירים מהקומה העליונה. יודגש שהבעיות נובעות מליקוי בניה ולא מתחזוקה שוטפת. (הגג דורש תיקון של עשרות אלפי שקלים ויותר, כנראה).

- האם עדיין יוכל הדייר לתבוע מאיתנו מה שהתעצל לתבוע מהקבלן

- אם נפספס את ה-7 שנים האם הדיירים יהיו חייבים לממן את תיקון הגג למרות שלדייר המתלונן הייתה אפשרות לתבוע את הקבלן ולא בחר לעשות כן מסיבותיו שלו

 

תודה רבה מראש!

גיא

tarbut
זה מאוד תלוי. מה מקור הנזק,

זה מאוד תלוי. מה מקור הנזק, האם הנזק מקורו מרכוש משותף (כגון: צנרת משותפת/מערכת משותפת) או שמא מרכוש פרטי. בהתאם האחריות לטיפול ולתביעה. באם הגג מהווה רכוש משותף הרי שהוא באחריות הנציגות והיה אכן על הנציגות לפעול מול היזם לתיקון במסגרת תקופת האחריות. מוטב עכשיו להזדרז לקבל חוו"ד מומחה ולשקול את צעדיכם המשפטיים. מומלץ להיוועץ עם עוה"ד בסניף המקומי.