מצלמות אבטחה לבניין

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
אריאל

שלום רב,

בניין בו אני מתגורר מותקנות מצלמות אבטחה. המצלמות הותקנו ומתוחקזות על חשבון הועד.

בפועל, בעל הגישה היחיד למצלמות ולתוכן שהוקלט הוא יו"ר הועד, ולכן למעשה המצלמות משמשות אותו באופן פרטי ולא שייכות ליתר חברי הבניין.

מה ניתן לעשות בנידון?

תודה רבה.

tarbut
זה לא מדויק בכלל. המצלמות

זה לא מדויק בכלל. המצלמות משמות את כלל בעלי הדירות, הן שומרות על הרכוש המשותף ומטרתם להגן ולשרת את בעלי הדירות בבנין.  עקרונות הצפייה במצלמות צריכות להתקבל על ידי רוב בעלי הדירות, אך מן ההיגיון הוא שהצפייה תהיה רק במקרה שמשהו חריג התרחש והמטרה היא לצפות על מנת לוודא ולברר מה התרחש בדיוק (פריצה/גניבה/נזק לרכוש המשותף ו/או הפרטי וכיוצ"ב). צפייה תמידית ו/או צפייה על ידי כל בעל דירה המבקש גישה למצלמות עלולה בהחלט להפוך את ההתקנה והצפייה להתחקות ופגיעה בפרטיות, שכן הצפייה תהא בלתי מידתית.

 מוטב בהכחלט כי הצפייה תוגבל רק לחברי הנציגות ורק במקרים המצדיקים גישה למצלמות וצפייה. התנהלות הוועד כפי שהיא מתוארת בפנייתך חוקית ונכונה.