הוספת גגון לחניה בטאבו

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
הללי

שלום

יש לי חניה הרשומה בטאבו בקומת החניה של הבניין המשותף שלי.

אני מעוניינת להוסיף גגון מעל החניה להגן על הרכב שלי מהשמש.

האם עלי לבקש אישור מהדיירים?

האם עלי לבקש אישור מהעירייה?

תודה

tarbut
שימוש בחניה פרטית, עולה לכדי

שימוש בחניה פרטית, עולה לכדי שימוש של בעל דירה ברכושו הפרטי ולפיכך בכל הנוגע להקמת גגון בחנייה פרטית המוצמדת לדירה ספציפית, באם הגגון ממוקם בתוך תחומי החנייה, כאשר נוכחותו בחניה לא תמנע שימוש כזה או אחר מבעלי דירה אחרים בחניות ו/או בשטח החניות ולא תהיה בכך משום הפרעה לכלי רכב אחרים ו/או להולכי רגל, השימוש הנ"ל יהא סביר בנסיבות העניין ואין מניעה מלהציב גגון בשטח חניה פרטית.

עם זאת יודגש כי עקרונית נדרש אישור של הרשות המקומית להתקנת גגון כאמור ולפיכך אנו ממליצים לברר מהי הפרוצדורה לקבלת האישור במחלקת רישוי ברשות המקומית בעירך.