השתלטות על שטח ציבורי

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
agnon58

בבניין ישנה קומת מחסנים המשמשים את כלל דיירי הבניין. אחד הדיירים מאחסן חומרי בניה בפרוזדור וחסם את אחת משתי דלתות הכניסה. למרות פניות חוזרות ונשנות אל הדייר, הלה מסרב ונוהג באלימות מילולית. האם לוועד הבית עומדת הזכות לפנות את החפצים.

tarbut
באם הנכם חברים באגודה לתרבות

באם הנכם חברים באגודה לתרבות הדיור, ניתן לפנות לסניף האגודה בהוצאת מכתב מעו"ד בהתראה על פינוי החומרים. מומלץ שלא לנקוט בעשיית דין עצמי אלא לפעול בדרכים החוקיות והמקובלות.