האם לדייר יש זכות לדרוש מפתחות כל החדרים ברכוש המשותף של הבניין?

3 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
דבירלוי

הדייר דורש מהועד מפתחות לכל החדרים ברכוש המשותף.
אין מניעה למסור לו מפתח לחדר אופניים שמשמש את כל הדיירים אך לא ברור אם חובה למסור לו מפתחות לחדר דודים, חדר גז, חדר הסקה.
כמו כן, מה הדין לגבי מקלט וגג ריק שיש בו גישה רק לחדר מכונות של המעלית?

רבקה
תשלום מיסי ועד הבית

 

רבקה שולברגנודה לתשובתכם

 

שלום רב, בבנינו &2 סוגי דירות:  דירות רגילות ו2 דירות גג כדולות יותר.  הדירות הגדולות משלמות מיסי ועד  חודשיים  גדולים  יותר.

התעוררה השאלה האם במקרה של תירון מעלית, המשמשת את כל הדירות, האם הדירות הגדולות צריכות לשלם יותר.

וגם התעוררה השאלה  לגבי בעייה משפטית (פלקל) :  הבנין שכר שרותי עוד.  האם על הדירות הגדולות לשלם יותר.

נודה לתשובתכם.

 

tarbut
על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין

על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין כל התשלומים בגין נהול ותחזוקת הרכוש המשותף צריכים להיות מחושבים לפי שטח הדירה, באופן דיפרנציאלי.