חלוקת מיסי וועד- בעיה אקוטית

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
da.arbib

נשאלתם פה רבות בנושא אך אני חייב לשאול שוב כי הנושא לא ברור דיו או שהתשובה לעיתים סותרת.

אני יודע שהחוק לחלוקת מיסי וועד בית קובע כי המיסים יחולקו לפי מטר הדירה (לא כולל הצמדות וכו'). בעצם לפי התקנון המצוי.

על חוק זה אין להתנות ואף אתוב פה שאף אם דייר 1 לא מוכן לשלם מיסים שווה בשווה בין כל הדיירים, החוק נופל. כלומר, שישלמו לפי שטח הדירה ביחד לסה"כ שטח סך הדירות.

 

מנגד במקום אחר אתם כותבים כי כי ניתן לשנות את תקנון הבית בהצבעה של 2/3 מהדיירים. אז איך זה מתיישב?

כלומר כן ניתן לשנות את התקנון ולחייב מיסים שווה בשווה בין כל הדיירים אך לא ניתן להתנות על החוק הזה וחייב הסכמה מוחלטת של כולם ואינו קשור לרוב של 2/3.

תודה רבה!

tarbut
סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, תשכ

סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 קובע כי:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

דהיינו, על פי החוק, רוב בעלי הדירות המחזיקים 2/3 ברכוש המשותף רשאים לשנות תקנון אולם, כאמור לעיל, כוחו של הרוב מוגבל בשני מקרים:

א.         אין לפגוע בזכויות ואין להטיל חובות או תשלומים על בעלי הדירות, אחרים מאלה שפורטו בחוק ושלא בהסכמתם המפורשת של כל בעלי הדירות.

ב.         אין להצמיד חלק ברכוש המשותף לדירה אלא בהסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות.

מכן אנו למדים כי אין אפשרות לשנות את התקנון באספק הזה של שיטת חישוב מיסי ועד הבית שכן שינוי זה יטיל חובות ותשלומים על מי מבעלי הדירות והם חייבים לתת את הסכמתם המפורשת לכך.