היעדרות דייר מישיבות דיירים

4 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
נציג הוועד

שלום רב,

בבניין חמישה דיירים - שלוש בעלי דירות ושתיים מושכרות

אחד מבעלי הדירה המשכירים את דירתם , מסרב להגיע לישיבות דיירים,

כיצד עלינו לנהל הצבעה בענייני הבניין בהיעדרו הקבועה והאם ההחלטות המתקבלות בישיבה תקפות?

תודה

tarbut
היעדרות דייר מישיבות דיירים

אסיפת דיירים חוקית היא כזו שמשתתפים בה לפחות חצי מבעלי הדירות או באי כח מטעמם. במידה ויש רוב של בעלי הדירות וקיבלתם החלטה באסיפה- הרי שהחלטה זו תחייב את כלל בעלי הדירות לשלם גם אם בחרו שלא להגיע לאסיפה

נציג הוועד
אנחנו מעוניינים לצאת לתמ"א- האם נוכל לקבל החלטות גם אם הדייר

אשר בוחר לא להגיע לאף ישיבה - ייעדר גם מן הישיבה הזאת?

תודה

tarbut
לביצוע תמ"א שמטרתו הינה בניה

לביצוע תמ"א שמטרתו הינה בניה על הגג המשותף ותוספת יחידות דיור נדרשת הסכמתם של 100% מבעלי הדירות ואין די ברוב רגיל.