דירת כונס נכסים

2 תגובות / 0 חדשים
פרסום אחרון
נציג הוועד

שלום רב,

אחת מדירות הבנין היתה אצל כונס נכסים

נכנס דייר חדש אשר מסרב לסשלם את דמי ועד הבית אשר השאירו הדיירים הקודמים (שפונו מהדירה)

פניתי לעורך דין הכונס בבקשה לתשלום החוב אך הוא מתעלם מבקשותיי

כיצד עלי לפעול על מנת שאקבל את דמי ועד הבית?

תודה

tarbut
באפשרותכם לתבוע את החוב

באפשרותכם לתבוע את החוב באמצעות האגודה לתרבות הדיור. כחברים באגודה הנכם זכאים לייצוג משפטי בתעריף מוזל.