חיפוש באתר: לעמוד הבית | הוסף למועדפים | מפת האתר
אודות האגודה
גלריית תמונות יועצים סניפים פורום
כתבו לנו
»דף הבית »שיפוצים
שיפוציםדברי הסבר
לביצוע שיפוצים כוללים בבית משותף
מעטפת הבניין וחדר המדרגות בבניין


מבוא

‮1. ‬ ההסבר שיפורט להלן‮, ‬נועד אך ורק לנציגויות בתים משותפים (‬ועדי בתים‮) ‬הרשומים כחברים באגודה לתרבות  הדיור‮.

‮2. ‬ קראו בעיון את דברי ההסבר ופעלו בהתאם להנחיות המפורטות מטה‮.‬

‮3. ‬ כדי למנוע אי-הבנות‮, ‬עלינו להדגיש‮, ‬כי השיפוצים הכוללים‮ ‬מיועדים לשיפוץ הרכוש המשותף ולא הרכוש הפרטי. מענק‮ ‬לשיפוצים יוכלו לקבל בתים ששנת בניתם הסתיימה לפני ‮11 ‬שנה ויותר ושילמו דמי חברות ארבע שנים לפחות ברציפות‮ ‬ובטרם התחלת התהליך‮.‬

‮4. ‬המענק ינתן לדירות בבעלות פרטית‮. ‬דירות בבעלות ציבורית‮ ‬יחוייבו בתשלום מלא של הוצאות השיפוץ‮.‬

‮5. ‬ בבית הכולל מספר כניסות ישופצו כל הכניסות שבבניין‮. ‬אין אפשרות להגיש בקשה רק עבור חלק מהכניסות‮.‬

‮6. ‬קבלת המענק מותנה בשיפוץ נושאי חובה אותם‮ ‬יש לבצע‮:‬

‮ ‬א. שיפוץ ארבעת הקירות החיצוניים בטיח מותז‮ (‬שפריץ‮).‬
‮ ‬ב. שיפוץ קומת העמודים וקומת הביניים בטיח מותז או‮ בחומר מתאים אחר‮.‬
‮ ‬ ג‮. ‬צביעת כל פרטי נגרות‮, ‬מסגרות חוץ ותריסים מכל סוג‮. ‬
‮ ‬     צביעה ותיקון צנרת שבחזיתות לפי הצורך‮. ‬ צביעת מיכלי‮ ‬דודי שמש שעל הגג‮.‬
‮ ‬ד‮. ‬שיפוץ חדר המדרגות כולל סיוד‮, ‬צביעה‮, ‬חידוש צבע שמן‮, מעקות‮, ‬ארונות חשמל וכדו‮'.‬
‮ ‬ה. שיקום הגידור הקיים ושיקום ריצוף החצר‮, ‬לפי הצורך‮.‬
‮ ‬ו‮. ‬ התקנת אנטנה מרכזית וסילוק האנטנות הישנות מהגג‮.‬
‮ ‬ז‮. ‬ סעיפי חובה נוספים כגון‮: ‬מרזבים‮, ‬תיקון מערכת הביוב ‬וכדו‮' ‬יקבעו ע"י המפקח מטעם האגודה לתרבות הדיור‮          בהתאם לנסיבות ולצורך‮.‬

‮7. ‬בשום מקרה אין להתחיל‮ ‬בביצוע השיפוצים אלא לאחר קבלת‮ ‬אישור בכתב מהנציג המוסמך של האגודה לתרבות הדיור‮.‬
‮ ‬ אסיפת דיירים‮.‬

‮8.‬‮ ‬ כיצד מתקבלת החלטה ליציאה לשיפוץ‮?‬
‮ ‬ החלטה בדבר הצורך בשיפוצים כוללים מחייבת כינוס אסיפת דיירים‮ ‬כללית מחוץ למנין‮. ‬אם בבנין יש דירות בבעלות חברות אכלוס‮ ‬ציבוריות‮ (‬עמידר, עמיגור וכד‮') ‬או בעלי דירות המתגוררים מחוץ‮ ‬לבניין‮, ‬יש לזמנם ולהודיע להם במכתב רשום על מועד כינוס האסיפה‮.‬

‮9. ‬הוראות בדבר כינוס האסיפה הכללית‮:‬

א‮. ‬ ההודעה על כינוס אסיפת דיירים חייבת להתלות במקום בולט‮ ‬בבית לפחות ארבעה ימים לפני מועד כינוסה‮.‬
ב‮. ‬ בהודעה יצויינו התאריך‮, ‬השעה‮, ‬המקום בו תתכנס האסיפה‮ ‬וסדר היום המפורט‮, ‬ יש להוסיף גם את‮ ‬המשפט הבא‮:‬     ‮"‬חצי שעה לאחר המועד הקבוע תתקיים האסיפה עם כל‮ ‬מספר משתתפים‮".‬
ג‮. ‬ במהלך האסיפה יש לרשום פרוטוקול תמציתי שיכלול את‮ ‬ההצעות השונות‮, ‬ ההחלטות ומספר המצביעים בעדן או‮ ‬      נגדן‮.‬
     ההחלטה החיובית לשיפוץ כולל חייבת להתקבל ברוב דעות ‬המשתתפים באסיפה הכללית‮.‬

10. ‬החלטה בדבר הצורך בשיפוצים כוללים מחייבת על-פי החוק‮ ‬את כל הדיירים לגבי אותם שיפוצים הנוגעים    לשמירה על‮ ‬הפריטים‮ ‬ברכוש המשותף כפי שהיו בעת גמר הבניה‮.‬

תהליך קבלת המענק‮:‬

‮11. ‬לאחר קבלת החלטה חיובית באסיפת הדיירים‮, ‬תפנה נציגות‮ ‬הבית לסניף האגודה לתרבות הדיור באיזור מגוריה  להגשת‮ ‬בקשה לקבלת המענק לשיפוץ כולל‮.‬

12.‬ על-מנת לקבוע מראש את היקף העבודה‮, ‬מעמידה האגודה ‬לתרבות הדיור לרשות נציגות הבית איש מקצוע‮ ‬אשר יכין רשימת‮ ‬כמויות‮ ‬מפורטת לפני תחילת ביצוע העבודה‮. ‬הכנת המפרט‮ ‬כרוכה בתשלום מראש שישולם בסניף האגודה לתרבות הדיור‮ ‬בו מוגשת הבקשה‮.‬

13.‬ רשימת הכמויות‮, ‬תשלח לנציגות הבית בשלושה עותקים‮ ‬לשם קבלת הצעות מחיר מקבלני שיפוצים‮. ‬נציגות הבית‮ ‬תמסור‮ ‬למנהל הסניף במקום מגוריה את הצעות המחיר של‮ ‬הקבלנים.כל הצעה תוגש על גבי עותק נפרד של רשימת הכמויות‮ ‬ותהיה חתומה על ידי הקבלן בציון התאריך‮.‬

14‬ . נציגות הבית תצרף אישור שנת גמר הבניה‮/ ‬איכלוס ממחלקת‮ ‬מהנדס העיר או מחלקת הגביה‮.‬

15. ‬ לאחר בדיקת הצעות המחיר על ידי האגודה לתרבות הדיור‮,‬ יימסר לנציגות הבית אישור בכתב לביצוע השיפוצים ואישור‮ ‬לקבלת המענק‮.‬
‮ ‬ גובה המענק שיקבע על-ידי האגודה לתרבות הדיור יהיה‮ ‬סופי ולא ישונה בשום מקרה‮. ‬ נציגות הבית תחתום על הסכם‮ ‬ביצוע העבודה עד תום‮ 30 ‬יום מתאריך הוצאת האישור הנ"ל‮ ‬שאם לא כן‮, ‬יפוג תוקפו‮.‬

16.‬ חתימת החוזה עם הקבלן תיעשה רק אחרי קבלת אישור‮ ‬בכתב מהאגודה לתרבות הדיור לביצוע השיפוצים‮. ‬החוזה‮ ‬בין נציגות‮ ‬הבית והקבלן ייחתם בסניף המקומי של האגודה‮ ‬לתרבות הדיור בנוכחות המפקח מטעם האגודה‮.‬

17.‬ במעמד חתימת החוזה תצרף נציגות הבית אישור על ניהול‮ ‬חשבון בנק על-שם נציגות הבית ובו יצויינו מספר החשבון‮, ‬שם הבנק כתובת הבנק ומספר סניף הבנק‮.‬

18.‬ המפרט הטכני ורשימת הכמויות יהיו חלק בלתי נפרד מן‮ ‬החוזה בין נציגות הבית לקבלן השיפוצים‮. ‬החוזה יבוייל ב-‮4 ‬פרומיל‮ ‬מערך עלות השיפוצים כולל מס ערך מוסף‮.‬

19.‬ הבקשה לקבלת המענק לשיפוצים כוללים תמולא על ידי‮ ‬נציגות‮ ‬הבית בסניף האגודה לתרבות הדיור‮. ‬המענק ישולם‮ ‬אך ורק לזכות חשבון הבנק של נציגות הבית עם סיום עבודות השיפוצים ולאחר‮ ‬הגשת כל החשבוניות‮. ‬כמו-כן‮, ‬יצורף אישור‮ ‬חתום על ידי המפקח מטעם האגודה ונציגות הבית‮, ‬כי‮ ‬השיפוצים‮ ‬ בוצעו והסתיימו בהתאם לתנאי החוזה‮.‬

20. ‬ גובה המענקים‮, ‬הנוהלים והקריטריונים יהיו כפופים לשינויים‮ ‬שיחולו מעת לעת ע"י האגודה לתרבות הדיור ובהתאם לתקציב‮ ‬המתקבל‮ ‬ממשרד הבינוי והשיכון‮.‬

21. ‬ בשום מקרה אין להתחיל בביצוע השיפוצים אלא לאחר קבלת הסבר ואישור בכתב מהנציג המוסמך של האגודה לתרבות‮ ‬הדיור‮.‬

                                                          ‬דברי הסבר לועדי בתים בנושא‮:
                                                      הגשת בקשות לקבלת מענקי שיפוצים
                                                                חלקיים בבית המשותף‮

מבוא
1. מטרת השיפוצים המוגבלים בבית המשותף היא לשוות לכניסה‮, ‬לחדר המדרגות ולגינה- מראה נאה ומטופח‮.‬

2. ההסבר שמפורט להלן נועד אך ורק לבתים משותפים‮, ‬שהדירות בהם נרכשו ע"י דייריהם‮ ‬או לפחות על-ידי מרבית הדיירים ולא מיועד לבתים שהם עדיין בטיפול חברות מאכלסות ו/או קבלנים‮. ‬לגבי בתים מעורבים שבהם יש יחידות דיור בבעלות ציבורית ו/או חנויות ומחסנים‮, ‬לא יינתן מענק עבור אותן יחידות‮.‬

3. שיפוצים חלקיים מוגדרים באגודה כשיפוץ‮: ‬כניסה‮, ‬חדר מדרגות‮, ‬לובי‮, ‬פיתוח בחצר וגג כפי שמפורט בטבלה‮.‬

4. קבלת המענק עבור שיפוץ חלקי מותנית בחברות של שנה אחת לפחות קודם תחילת השיפוץ‮.‬

5. מענק עבור שיפוץ חלקי אפשר לבקש אחת ל-‮5 ‬שנים עם אפשרות להשלמה בתוך שנתיים מיום קבלת המענק הראשון‮, ‬של מרכיבי השיפוץ החלקי המפורטים‮ ‬בטבלה ולא בוצעו מלכתחילה‮.‬

6. סכום המענק ייקבע בהתאם למחירון האגודה או לחשבוניות המס‮ (‬הנמוך מביניהם‮).‬
ההשתתפות הינה עד‮ %51 ‬מסה"כ של עלות השיפוץ‮, ‬לסעיפי גג‮, ‬ועד‮ %03 ‬בשאר הסעיפים‮.‬
במידה והשיפוץ יתבצע במסגרת עבודה עצמית סכום המענק יעמוד על‮ %03 ‬מגובה החשבוניות המעידות על רכישת החומרים לשיפוץ בסעיפי חדר מדרגות‮, ‬לובי וחצר וכמו-כן‮, %51 ‬בסעיפי גג‮.‬

בכל מקרה גובה המענק לא יעלה על סכום קבוע ליחידת דיור אחת אשר יעודכן מעת לעת ע"י האגודה‮.‬
‮ ‮
תהליך לקבלת אישור לביצוע שיפוצים הבית שתבצע את השיפוצים ללא

א. יש לקיים אסיפת דיירים ולאשר את השיפוצים בפרוטוקול‮.‬

ב. נציגות הבית תפנה לסניף האגודה במקום מגוריה על מנת לקבל פרטים וטופס בקשה לביצוע השיפוץ‮.‬

ג. נציגות הבית תמלא את הטופס ותעביר אותו חתום לסניף המקומי לצורך קבלת אישור על גובה המענק‮.‬

ד. רק לאחר קבלת אישור גובה המענק‮ ‬בכתב‮ ‬רשאית הנציגות להתחיל בשיפוץ ולהסתמך על המענק‮.‬
האישור יהיה בתוקף עד 60‬ יום מתאריך הוצאת האישור על גובה המענק‮.‬

שים לב‮:‬
נציגות הבית שתבצע את השיפוצים ללא קבלת אישור בכתב מראש לא תהיה זכאית למענק. אישור בכתב מראש‮ ‬לא תהיה
1. בגמר השיפוץ תעביר נציגות הבית לסניף המקומי את המסמכים הבאים‮ (‬לא יאוחר מ-‮ 06 ‬יום‮):‬

‮ ‬א. טופס הבקשה‮.‬

‮ ‬ב. אישור המענק‮.‬

‮ ג. ‬אישור ניהול חשבון בנק‮ (‬ניתן לקבל טופס מהסניף‮).‬

‮ ‬ד. חשבוניות מס במקור‮.‬

‮ ‬ה. צילום שובר תשלום אחרון‮.‬

2. לאחר הגשת טופס הבקשה בצירוף המסמכים תיערך ביקורת מטעם האגודה על ביצוע השיפוצים ועבורה בלבד‮. ‬
אם יש הערות או שינויים‮, ‬חישוב גובה המענק ייעשה בהתאם.

סוגי‮ ‬השיפוצים שיוכרו במסגרת‮ ‬השיפוצים החלקיים‮


כניסה וחדר מדרגות

1. חידוש השפריץ או הצבע בקומת העמודים עד ‮001 ‬מ"ר‮.‬

2. סיוד קומת העמודים‮ - ‬עד ‮002 ‬מ"ר‮.‬


3. סיוד וצבע בחדר מדרגות-קירות ותקרה באם יש שיש סמן‮ ‬

4. צביעת המעקות בחדר המדרגות‮.‬

5. צביעת ארונות החשמל בחדר המדרגות‮ - ‬עד שני ארונות בקומה‮.‬

6. צביעת דלתות מעלית פנים וחוץ‮.‬

7. צביעת דלתות מחסנים/מקלט/אשפה‮.‬

8. סיוד חדר אשפה/מקלט/חדר גז‮.‬

9. התקנת מעקה עזר בחדר מדרגות לקשישים ו/או מוגבלים‮.‬


לובי

10. התקנת דלת כניסה ראשית‮.‬

11. החלפת ריצוף קיים בחדר מדרגות‮ - ‬עד ‮51 ‬מ"ר‮.‬

12. החלפת מערכת תיבות מכתבים-מותנה בהתקנת תיבת דואר נפרדת לנציגו הבית‮.‬

13. חיפוי הקירות בקומת הכניסה‮ (‬שיש או קרמיקה‮) ‬עד ‮01 ‬מ"ר‮.‬

גג

14. חידוש הזפת ו/או תיקון רעפים‮ (‬מחק את המיותר‮)‬


15. יריעות ביטומניות‮.‬

פיתוח חצר

16. שיקום הריצוף בחצר‮ - ‬עד ‮02 ‬מ"ר‮.‬

17. שיקום הגידור בחזית הבית‮ - ‬עד ‮01 ‬מ"א‮.‬

18. התקנת מערכת השקייה בגינה-כולל קוצב מים‮.‬‮

סעיפים אחרים שלא צויינו בטבלה ממספר ‮1-81 ‬לא נכללים במסגרת מתן המענק לשיפוצים חלקיים‮.‬


                                       הנחיות לנציגות הבית על שמירת ביצוע עבודות
                                                שיפוצים חלקיים בחדרי מדרגות וגגות

על פי רוב‮, ‬מזמינה נציגות הבית את עבודות השיפוצים אצל קבלן ואין היא יודעת כיצד הקבלן יבצע את העבודה‮. ‬רצוי שייבחר אדם מתוך נציגות‮ ‬הבית‮ (‬או הדיירים‮, ‬אם הוא במקרה איש מקצוע‮), ‬אשר יפקח על עבודות השיפוצים ויהיה איש קשר בין הדיירים והקבלן‮. ‬כדי להקל על נציגות הבית‮ ‬ועל האיש האחראי על השיפוצים נביא להלן מספר שלבים בביצוע עבודות השיפוץ‮.‬

‮חידוש השפריץ או הצבע בקומת עמודים עד ‮001 ‬מ"ר

א. שפשוף וגירוד הקירות להורדת סיד וצבע ישן‮.‬
ב. פתיחת כל הסדקים והרחבתם‮.‬
פירוק וסילוק חלקי טיח ו/או בטון סדוקים‮.‬ ביצוע תיקוני טיח בכל המקומות בהם פורק ו/או לא היה טיח קיים‮.‬
ג. במידה והטקסטורה הקיימת הינה שפריץ‮, ‬יש לבצע התזה כדוגמת הקיים‮.‬
ד. לאחר סיום כל השלבים המפורטים לעיל‮, ‬יבצע הקבלן צביעה במברשת או בהתזה של צבע אקרילי‮.‬
ה. היישום בשתי שכבות לפחות עד לכיסוי מלא ומושלם של הקירות‮.‬


סיוד תקרת קומת עמודים עד ‮002 ‬מ"ר‬

א. גירוד וסילוק חלקי צבע ו/או סיוד ישן מתקלפים‮.‬
ב. פתיחת כל הסדקים והרחבתם‮.‬
ג. ביצוע תיקוני טיח בכל המקומות בהם פורק ו/או לא היה טיח‮ ‬ קיים‮.‬
ד. תיקונים קלים‮, ‬סתימות חורים וחריצים יישור שקעים ובליטות‮.‬
ה. צביעה בשתי שכבות לפחות של סיד סינטטי‮ .‬
‮‬

‬צביעת קירות ותקרות‮ - ‬חדר מדרגות

א. כמופיע בסעיף ‮2 ‬צביעת קומת עמודים‮. ‬ 

‬צביעת מעקות בחדר מדרגות-מעקה ברזל/עץ

א. הסרת חלודה‮, ‬צבע מתקלף‮, ‬לכלוך‮, ‬שומנים ע"י מברשת פלדה ונייר לטש לברזל‮.‬
ב. צביעת המעקה בשתי שכבות של‮ "‬מיניום סינטטי‮" ‬או שתי שכבות של‮ "‬אנטירוסט‮" .‬
ג. במקרה של מעקה מגולוון‮, ‬יש להשתמש בצבע יסוד מבינול מיוחד אפור במקום האמור לעיל‮.‬
ד. צביעת שתי שכבות של‮ "‬סופרלק‮" , ‬צביעת חלקי עץ על גבי המעקה‮.‬
ה. במידה והצבע הקיים הוא מסוג לכות שקופות‮, ‬תבוצע הצביעה בשלוש שכבות של פוליטון צבעוני לאחר ניקוי ושפשוף העץ‮ ‬ בנייר לטש‮. ‬
כאשר הצבע הוא אטום‮, ‬תבוצע הצביעה בשתי שכבות של צבע מסוג סופרלק או פוליאור לאחר ניקוי ושפשוף‮.


‬‮‬צביעת ארונות החשמל בחדר מדרגות

א. הצביעה בצד החיצוני של הארון תבוצע לפי המופיע לעיל‮. ‬
ב. בכל הצדדים הפנימיים של ארון החשמל יש לבצע צביעה בצבע מעכב התפשטות אש‮ ‬ דוגמת‮ "‬אושן ‮789" .‬


‮‬צביעת דלתות מעלית פנים וחוץ

א. הסרת חלודה צבע מתקלף, לכלוך, שומנים וכו'.
ב. טיפול באיזור חלודה בממיר חלודה או צינכרומט‮.‬
ג. מילוי סדקים שריטות ושקעים בחומרי מילוי אפוקסיים‮.‬
ד. צביעת דלתות ומשקופים בהתזה בצבעים מסוג‮:‬
המרטון יבוש אויר‮.‬
המרלק יבוש אויר‮.‬
המרייט יבוש אויר‮.‬

הערה חשובה‮: ‬יש לוודא שהעבודה תבוצע ע"י בעל מקצוע‮ ‬עם נסיון מוכח‮.‬


‬צביעת דלתות מחסנים/מקלט/אשפה-עץ/ברזל

צביעת חלקי עץ‮:‬
א. גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים‮.‬
ב. החלקה בנייר לטש של כל שטח העץ‮.‬
ג. מילוי חורים ופגמים במרק‮.‬
ד. צביעה בשלוש שכבות של‮ "‬פוליאור‮" .‬ 

צביעת חלקי פח ומסגרות‮:‬
א. הסרת החלודה‮, ‬צבע מתקלף‮, ‬לכלוך ושומנים בעזרת‮ ‬מברשת פלדה‮.‬
ב. צביעת שתי שכבות של‮ "‬מיניום סינטטי‮" ‬או שתי שכבות של "‬אנטירוסט‮" .‬
ג. במקרה של חלקי פלדה מגולבנים‮, ‬יש להשתמש בצבע‮ ‬ יסוד‮ "‬מבינול מיוחד אפור‮".‬
ד. צביעת שתי שכבות של‮ "‬סופרלק‮".


סיוד חדר אשפה/מקלט/חדר גז

העבודות תבוצענה בהתאם למופיע בסעיף מספר ‮2 - ‬סיוד קומת עמודים.


התקנת מעקה עזר בחדר מדרגות

א. המעקה יכלול בית אחיזה‮, ‬ניצבים ואנכים‮. ‬
ב. הניצבים יחוברו חיבור קשיח אל המבנה‮.‬
ג. המרחק המינימלי בין בית האחיזה לקיר יהיה ‮4 ‬ס"מ‮.‬
ד. גובה המסעד לא יקטן מ-‮09 ‬ס"מ ולא יגדל מ-‮501 ‬ס"מ‮.‬
ה. גימור האלמנטים שעשויים מתכת בצביעה לאחר ניקוי‮ ‬יסודי מחלודה ושאריות הריתוך ופגמיו‮.‬
ו. בית האחיזה‮ - ‬חתכו‮ ‬של בית האחיזה וצורתו יהיו‮ ‬נוחים למאחז בטווח היד‮, ‬בלא פינות חדות ובלא‮ ‬שקעים ובליטות.


‬התקנת דלת כניסה ראשית

א. דלת במידות לפי הקיים כולל חלקים קבועים מעל‮ ‬ ובצידי הדלת. הפתיחה תהיה כלפי חוץ‮.‬
ב. בתוך החלק הקבוע של הדלת תשולב מערכת של‮ ‬תיבות הדואר מאלומיניום ובכמות לפי הנדרש‮.‬
ג. לדלת יותקן בחלקה העליון מחזיר הידראולי וברצפה‮ ‬תפס קפיצי‮.‬
ד. הוויטרינה תבוצע מפרופילי אלומיניום‮. ‬
ה. הזכוכית תהיה דקורטיבית בעובי של ‮5.5 ‬מ"מ‮.‬ 

‮‬החלפת‮ ‬ריצוף קיים בחדר מדרגות עד ‮51 ‬מ"ר

א. פירוק הריצוף הקיים כולל פנלים‮, ‬סילוק כל הפסולת‮ ‬ושאריות הבטון מחול המילוי‮.‬
ב. תוספת חול מילוי כנדרש‮.‬
ג. ריצוף במרצפות טרצו על בסיס צמנט לבן במידות‮ ‬ ‬30/30 ס"מ כולל פנלים‮.‬
ד. במידה והריצוף הוא קרמיקה או שיש‮, ‬יש לערבב את‮ ‬ חול המילוי בצמנט לפני ביצוע הריצוף.


‬החלפת מערכת תיבות מכתבים

א. פירוק וסילוק כל תיבות הדאר מכל הסוגים הקיימים‮ ‬ בחדר המדרגות‮.‬
ב. התאמת השקע הקיים בקיר בהתאם למידות של התיבות החדשות‮. ‬
ג. התקנת התיבות בקיר כולל עיגון עם טיט צמנט‮ ‬ותיקוני הטיח הנדרשים‮.‬
ד. התיבות תהיינה עשויות מפחים ופרופילים של אלומיניום מגולבן בגוון שיקבע‮. ‬כל תא יהיה בגודל של ‮52/71 ‬ס"מ עומק של ‮7 ‬ס"מ‮. ‬כל התאים יהיו מחוברים למערכת‮ ‬אחת שלמה‮. ‬
ה. עבור ועד הבית יותקן תא נפרד.


חיפוי קירות בקומת הכניסה‮ (‬שיש או קרמיקה‮) ‬עד ‮01 ‬מ"ר

א. סיתות כל שכבות הטיח מהקירות עד לבלוק‮.‬
ב. שטיפת קירות במים וניקיונם מחלקי טיח/אבק‮.‬
ג. חיפוי קירות בשיש עובי ‮2 ‬ס"מ ו/או קרמיקה‮.‬
ד. השמת פס שיש ברוחב ‮5 ‬ס"מ בחלק העליון של לוחות השיש‮ ‬בשיפוע המדרגות‮. ‬השיש יהיה מגוון שונה‮.‬
ה. בגמר החיפוי ימרח השטח‮ "‬ברובה‮" ‬בתוספת פיגמנט בגוון‮ ‬מותאם לצבע השיש או הקרמיקה‮.‬


‮שיקום הריצוף בחצר‮ - ‬עד ‮02 ‬מ"ר‮‬

א. פירוק השביל הקיים וסילוק כל הפסולת‮.‬
ב. הוספת מילוי החול החסר והתאמת גובה המפלס העליון‮.‬
ג. ריצוף באבנים שפורקו והשלמות האבנים החסרות‮. ‬
הריצוף על גבי חול נקי בעובי של ‮5 ‬ס"מ לפחות‮.‬

אודות | גלריית תמונות | מועדון לקוחות | סניפים | כתבו לנו
בניית אתרים איידיאל לוג'יק
Optimized for Internet Explorer (1024x768)