שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

האם החובה לשלם מיסי ועד הבית היא בחוק ?

ש
האם החובה לשלם היא חובה על פי חוק ? כיצד האגודה מסייעת לנציגויות כנגד מי שאינו משלם מיסי ועד הבית ?
ת
סעיף 58 בחוק המקרקעין קובע מפורשות כי כל בעל דירה, בבית המשותף, חייב לשאת בהוצאות הדרושות לאחזקת הרכוש המשותף. במידה והדיירים לא משלמים את חובם לוועד הבית, ניתן יהיה להסתייע בשירותי האגודה לתרבות הדיור, לגביית החוב. במידה ובעל דירה עומד בסירובו לשלם את חלקו כאמור, רשאית נציגות הבית לתבוע את חוב הסרבנים אצל המפקח/ת על רישום המקרקעין, שהינו הסמכות השיפוטית הדנה בסכסוכי שכנים בבתים משותפים. במסגרת השרות שמעניקה האגודה לתרבות הדיור יוכל עורך דין מטעם האגודה לייצג אתכם בהליך המשפטי כנגד סרבן התשלום, דהיינו באפשרותכם להסתייע בשירות ייצוג משפטי וכל זאת בתעריף מוזל.

שאלות בתחום חוקים ותקנות בבית המשותף

הוצאות אחזקה של הרכוש המשותף

ש
האם הדיירים בבית משותף חייבים להשתתף בהוצאות האחזקה של הרכוש?
ת
כל דיירי הבית מחוייבים עפ"י הדין להשתתף בהוצאות ניהולו ואחזקתו התקינה של הרכוש המשותף.

עמודים