שאלות ותשובות - שו"ת

שאלות בנושא שיפוצים בבית המשותף

שיפוצים בבית המשותף

ש
האם חובה על הנציגות לפעול להשגת שיפוץ בעלות נמוכה ביותר ?
ת
בפס"ד מס' תיק 9/10 (המפקח על רישום המקרקעין – נתניה) נציגות הבית המשותף רח' רנק 1, הרצליה נ' אניה בר נר ואח', אשר עוסק בבעל דירה שסרב לשלם הוצאות שהיו כרוכות בשיפוץ מקלט בטענה שהנציגות יכלה להשיג את עבודות השיפוץ בעלות נמוכה יותר ובו נפסק כי ניתן לחייב בהשתתפות את כל בעלי הדירות, בעלויות השיפוץ, גם אם ניתן להשיג את פעולות השיפוץ ו/או אחזקה בעלות נמוכה יותר. אומנם על נציגות לקבל 2-3 הצעות מחיר, אך השיקולים העומדים לפניה הינם מעבר לעלויות, הם נוגעים הן לתנאי תשלום, לזהות מבצע עבודות השיפוצים, המלצות והיקף העבודה המבוצעת.

שאלות בנוגע לסרבני תשלום

אגרת תביעה למפקח על רישום המקרקעין

ש
מהו גובה האגרה שיש לשלם בהגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין ?
ת
בתביעה לסכום קצוב (2.5%) מסכום התביעה, מינימום 758 ש"ח. בתביעה כספית בצירוף צו עשה, תשלום האגרה לפי התביעה הכספית, מינימום 758 ש"ח. במקרה ומדובר בהגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי משפט (אגרות), סך של 657 ש"ח. לפרטים נוספים באפשרותכם לפנות לאתר שירות התשלומים הממשלתי.

עמודים